Dla wyższych uczelni

 

Dzisiejszy rynek pracy poszukuje zdolnych i wykwalifikowanych pracowników, których nie ograniczają bariery językowe.

W czasach globalizacji studenci muszą udowodnić, że są obywatelami świata, zdolnymi do podjęcia pracy w dowolnym miejscu.

Może to potwierdzić dobry wynik egzaminu TOEIC®

 

KORZYŚCI DLA WYKŁADOWCY  JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 • Szybki practice test: łatwe sprawdzenie poziomu zaawansowania grupy
   
 • Łatwa ocena efektywności nauczania i postępu studentów (porównanie punktacji na początku i końcu roku)
   
 • Wysoka wiarygodność wyników – wyniki w postaci punktów i opisów umiejętności
   
 • Graficzne przedstawienie wyników – pozwala łatwo ocenić dobre i słabe strony studentów na tle grupy
   
 • Wygoda dla wykładowcy – koniec żmudnego sprawdzania papierowych prac pisemnych!
  Wszystko sprawdza komputer.
   
 • Wygoda dla studenta – pisze test w miejscu i czasie dogodnym dla niego
   
 • Egzamin TOEIC® jest ekwiwalentem zaliczenia semestralnego/rocznego
   
 • Ranga międzynarodowego certyfikatu – cenne uzupełnienie CV studenta

 

SPRAWDZENIE EFEKTÓW NAUCZANIA


Niektóre uczelnie chcąc mieć pewność, że ich absolwent z pełnym pakietem wiedzy i praktycznych umiejętności wejdzie na rynek pracy oferują studentom możliwość zdobycia certyfikatu TOEIC® w murach uczelni. Pozwala to ocenić jakość stosowanych programów nauczania oraz przygotować studentów na wymagania globalnego rynku pracy. Egzamin TOEIC to wymierne podsumowanie wieloletniej nauki a jednocześnie realny atut przy stawianiu pierwszych kroków na drodze do kariery zawodowej.

Doskonale udało się to w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy
W letniej sesji egzaminacyjnej uczelnia zgromadziła 390 studentów, którzy przystąpili do egzaminów TOEIC® i WiDaF. Jest to imponujący wynik, szczególnie dlatego, że była to pierwsza sesja egzaminacyjna przeprowadzona na tej uczelni!
Kierownik Studium Języków Obcych, Magdalena Zubiel-Kasprowicz powiedziała: „Czynnikiem, który zdecydował o współpracy WSB z ETS jest dostrzeżenie konieczności profesjonalnego, międzynarodowego certyfikowania kompetencji językowych. Zależy nam na tym, aby student opuszczając naszą uczelnię wyróżniał się spośród innych absolwentów. Ponadto, motywacja do nauki języka obcego znacząco wzrasta, kiedy wiemy że nasze umiejętności będą zweryfikowane zewnętrznym egzaminem”  więcej>>


EGZAMIN JAKO ZALICZENIE PRZEDMIOTU


Na wielu uczelniach, certyfikat TOEIC® z odpowiednią ilością punktów to ekwiwalent zaliczenia lektoratu z języka angielskiego lub zwolnienie z egzaminu.
TOEIC nie wymaga specjalnego przygotowania, każde podejście jest zdane, a wszystko w krótkim czasie i za rozsądną cenę!

Poznaj TOEIC® zrób bezpłatny test próbny po zarejestrowaniu.

do góry
Copyright© 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo and TOEIC and registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.