Dla nauczycieli

           WYGODA DLA NAUCZYCIELA:

  • Szybki practice test: łatwe sprawdzenie poziomu zaawansowania grupy (bardzo pomocne zwłaszcza na początku roku)
  • Miarodajne określenie postępu studentów (porównanie punktacji na początku i końcu roku)
  • Łatwa ocena efektywności nauczania -graficzne przedstawienie wyników – pozwala łatwo ocenić dobre i słabe strony studentów na tle grupy

Koniec żmudnego poprawiania papierowych prac pisemnych! Wszystko sprawdza i analizuje komputer.
Uczeń widzi gdzie popełnił błąd i która odpowiedź jest poprawna. 

SŁOWNICTWO I ĆWICZENIA

Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego. Do egzaminu TOEIC® przygotujesz swoich uczniów typowym kursem Office/Business English.
Odwiedź blog z przydatnym słownictwem:   Business English >>
 

do góry
Copyright© 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo and TOEIC and registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.