Format testu TOEIC® S&W

Czym jest TOEIC® Speaking and Writing?

TOEIC® Speaking and Writing: nowoczesny, komputerowy egzamin z mówienia i pisania z języka angielskiego w pracy

Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC® to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC®, zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC® Listening & Reading, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.
Dlaczego warto zdać TOEIC® Speaking & Writing?

Do modułu Speaking & Writing egzaminu TOEIC® często podchodzą osoby, które zaliczyły już moduł Listening & Reading z dobrym wynikiem, np. 550 punktów i chcą sprawdzić swoje umiejętności mówienia i pisania. Wiele firm stosuje Speaking & Writing jako uzupełnienie pełnego obrazu oceny pracownika, gdy wyniki części L&R usprawiedliwiają testowanie mówienia i pisania i nie będą dla pracownika zbyt dużym stresem.

 Jak przebiega egzamin TOEIC® Speaking & Writing?

TOEIC® Speaking and Writing to nowoczesny, komputerowy egzamin, wykorzystujący możliwości internetu do gromadzenia odpowiedzi w jednym miejscu, celem utrzymania najwyższych standardów oceny.

Egzamin odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach komputerowych, certyfikowanych przez ETS do przeprowadzania egzaminów.

Do zaliczenia części Speaking, kandydat używa słuchawek i mikrofonu, mówi do mikrofonu a jego odpowiedzi są nagrywane i przez internet przesyłane do Online Scoring Network™ do sprawdzenia. Online Scoring Network™ to sieć przeszkolonych egzaminatorów, którzy otrzymują losowo wybrane fragmenty egzaminu i dokonują ich oceny. W ten sposób zapewniony jest najwyższy standard obiektywizmu oceny.

Część Speaking trwa około 20 minut.

W pytaniach 1 i 2, zdający ma za zadanie przeczytać 2 teksty na głos. Na przygotowanie do czytania każdego tekstu jest 45 sekund i 45 sekund na jego przeczytanie.

Pytanie nr 3 dotyczy opisu obrazka lub zdjęcia, 30 sekund na przygotowanie oraz 45 sekund na wypowiedź.

Pytania 4-6 dotyczą odpowiedzi na zadane pytanie. Kandydat odpowiada bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Na odpowiedź na pytania 4 i 5 przeznaczone jest 15 sekund, na pytanie nr 6, 30 sekund.

Pytania 7-9 dotyczą odpowiedzi na pytania w oparciu o otrzymaną informacje, na której przeczytanie kandydat ma 30 sekund. Na odpowiedź na pytanie 7 i 8 przeznaczone jest 15 sekund, na pytanie nr 9, 30 sekund.

Pytanie nr 10 dotyczy zaproponowania rozwiązania problemu. Kandydatowi prezentowany jest problem, 30 sekund jest przeznaczone na przygotowanie i 60 sekund na wypowiedź, która powinna zademonstrować zrozumienie problemu i zaproponować rozwiązanie.

Pytanie nr 11 to wyrażenie opinii na zadany temat. Na przygotowanie jest 15 sekund i 60 sekund na wypowiedź.

Ilość czasu na wypowiedź w części Speaking pozornie wydaje się mała, jednak doświadczenie kandydatów pokazuje, że w tym czasie można udzielić odpowiedzi. Należy także zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o wyczerpanie tematu a zademonstrowanie jego zrozumienia i wypowiedź, która prezentuje odpowiedni poziom językowy.

Część Writing trwa około 60 minut.

W sekcji Writing kandydaci zostaną przetestowani pod kątem różnych aspektów umiejętności pisania w języka angielskim. Test zawiera 8 zadań, których rozwiązanie zajmuje około godziny czasu.

W pytaniach nr 1-5 zdający ma za zadanie napisać JEDNO zdanie, które opisuje fotografię. Wraz z każdym zdjęciem kandydat ujrzy DWA słowa lub frazy, które musi uwzględnić w zdaniu. Zdający może zmieniać formę słów oraz użyć je w dowolnej kolejności. Zdanie będzie oceniane na podstawie:

  • prawidłowego zastosowania gramatyki
  • adekwatnego odniesienia do fotografii

W pytaniach nr 6-7 zdający ma za zadanie napisać krótką odpowiedź na wiadomość e-mail. Zdający ma 10 minut na przeczytanie wiadomości oraz odpowiedzenie na nią. Odpowiedź będzie oceniana na podstawie:

jakości oraz urozmaicenia zdań

  • słownictwa
  • organizacji

Pytanie nr 8 dotyczy napisania wypracowania w odpowiedzi na pytanie, które wymaga określenia, wyjaśnienia oraz poparcia opinii na dany temat. Standardowo, dobre wypracowanie składa się z co najmniej 300 słów. Zdający ma 30 minut na zaplanowanie, napisanie oraz zweryfikowanie swojego wypracowania. Wypracowanie będzie oceniane na podstawie:

  • czy opinia zdającego jest wspierana argumentami i/lub przykładami
  • gramatyki
  • słownictwa
  • organizacji

Jak prezentowane są wyniki egzaminu?

Z każdej części egzaminu TOEIC® Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport Wyników graficznie przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku, która wskazuje mocne lub słabsze strony kandydata. Dodatkowo, umiejętność mówienia mierzona jest jeszcze na skali od 1 do 8 punktów w części opisowej (Proficiency Level), podany jest też poziom umiejętności wymowy oraz intonacji i akcentu. Umiejętność pisania jest dodatkowo mierzona na skali od 1 do 9 punktów (Proficiency Level).

Zarejestruj się aby wziąć udział w egzaminie TOEIC® Speaking & Writing w akredytowanym ośrodku ETS Global.


Kto wykorzystuje egzamin TOEIC® Speaking & Writing?

Studenci i osoby pracujące: informacja o wyniku egzaminu w CV znacznie podnosi wiarygodność kandydata, wyniki TOEIC® to uznany na całym świecie standard kompetencji językowych
Instytucje akademickie: wybierają TOEIC® jako potwierdzenie umiejętności językowych i zaliczenie lektoratu
Szkoły językowe: TOEIC® to zewnętrzne potwierdzenie jakości nauczania, certyfikat, który udowadnia uczniowi, że dobrze wybrał miejsce nauki języka.
Firmy i korporacje: TOEIC® to standard testowania w całej organizacji w całym kraju, niezależnie od dostawców szkoleń i metod nauczania
Służba Cywilna: rekrutacja i selekcja pracowników, którzy mogą skutecznie reprezentować kraj w kontaktach zagranicznych, ocena efektywności szkoleń
 

do góry
Copyright© 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo and TOEIC and registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.